Börsen

Börsen - vad är det egentligen? När folk i allmänhet pratar om att köpa eller sälja aktier så gör man naturligtvis detta i organiserad och automatiserad form. I dagsläget i Sverige så finns faktiskt två riktiga börser, nämligen Nasdaq OMX Nordic (i folkmun kallad Stockholmsbörsen) samt NGM-börsen. Aktierna som handlas via dessa handelsplatser benämns noterade aktier. När man handlar på detta sätt så finns två tillvägagångssätt. Alternativ 1 är att traska iväg till sin bank. Alternativ 2 är att gå in på nätet och logga in på sin depå hos sin nätmäklare för att genomföra sina affärer.

 

Aktietorget driver sedan 1998 en handelsplattform som räknas till de så kallade MTF-listorna (Multilateral Trading Facility). Ett bolag som vill lista sig på börsen genomgår en granskning och måste följa ett ganska stort regelverk. Bland annat måste de använda en viss redovisningsstandard, offentliggöra kurspåverkande information, anmäla insynspersoner och andra regler. Därefter prövar börserna om företaget uppfyller reglerna. En MTF omfattas inte av detta regelverk, men de enskilda handelsplatserna kan ändå ha egna liknande regler. Aktietorget var från början ett självständigt aktiebolag, men sedan december 2013 är man en verksamhetsgren inom, och bifirma till, ATS Finans AB.

 

Börsen vs Onoterade.nu

 

Om ett företag försvinner från den ordinarie börsen så tror väldigt många att bolaget exempelvis har gått i konkurs. Så är inte nödvändigtvis fallet. Det finns betydligt fler aktiebolag som inte är börsnoterade än de som är det. Kom också ihåg att de allra flesta aktiebolagen aldrig blir börsnoterade. Skillnaden mellan noterade och onoterade bolag är egentligen enbart att aktierna i de bolag som är onoterade är betydligt svårare att handla med på egen hand. Onoterade.nu skapades med tanke på just detta. Skillnaden mellan oss och den riktiga börsen är mycket stor, men grundtanken är trots allt den samma: Att underlätta för aktieägare att handla med sina aktier.