FAQ

Här hittar du alla våra frågor och svar angående våra tjänster på Onoterade.nu och allmänt för våra system. Har du frågor kan du alltid kontakta oss via e-post på info@onoterade.nu eller använda vårt formulär under "kontakta oss".

Vad är börsen?

När folk i allmänhet pratar om att köpa och sälja aktier så menar de förstås den handel som görs i organiserade och automatiserad form.

I Sverige finns för närvarande två riktiga börser:

Nasdaq OMX Nordic (i folkmun Stockholmsbörsen)

Nordic Growth Market (NGM)

Sedan finns också ett tredje alternativ:

Spotlight Stock Market (f d Aktietorget)

Varför denna lista inte räknas till de "riktiga" börserna beror på att regelverket inte är lika strikt som för de två förstnämnda.

Hur handlar man på börsen?

Det finns egentligen två sätt att handla på börsen. Det ena är att traska iväg till sin bank/depåförvaltare och be dem utföra transaktionen åt dig. Den andra är att du själv loggar in hos din bank/depåförvaltare och lägger din order via internet.

Vad är Onoterade.nu?

Det finns betydligt fler aktiebolag som INTE är noterade än de som är det (och finns på börsen). Onoterade aktier är således mycket svårare att handla med än noterade. Här måste du själv hitta köpare eller säljare för att kunna göra affär.

Därför finns Onoterade.nu! Vi är ungefär som Blocket för aktier. Här kan du lägga ut annonser gratis och förhoppningsvis hitta både köpare och säljare. Grundtanken är alltså att underlätta för de som vill handla med onoterade aktier.

Till skillnad från börsen är vi inte involverade i eventuella affärer, utan dessa göras helt och hållet upp mellan köpare och säljare.

Vem kan handla via de listor som finns på Onoterade.nu?

Det kan vem som helst göra. Om man registrerar ett företag, dödsbo eller liknande som användare så måste också namnet på kontaktpersonen finnas med. Det är tillåtet att agera ombud för annan person, men om kontot registreras på aktieinnehavaren i fråga så måste även ombudets namn framgå.

Varför finns det inget telefonnummer till Onoterade.nu?

Eftersom vi inte arbetar heltid med sajten har vi helt enkelt ingen möjlighet att svara i telefon. Därför har vi valt att använda oss av e-post i stället. Vi strävar efter att svara inom 24 timmar.

Vilken webbläsare fungerar sidan bäst med?

Vi rekommenderar främst Google Chrome som webbläsare för vår sajt, men även Mozilla Firefox är ett alternativ i sammanhanget. Övriga webbläsare kan fungera sämre med de funktioner som finns på sajten.

Hur snabbt får man användaruppgifter och lösenord efter att man har registrerat sig?

Du får dina användaruppgifter med vändande e-post. OBS! Skulle det inte dyka upp ett e-postmeddelande med ovan uppgifter, vänligen kontrollera då din skräppostmapp.

Varför kommer inte nya bolag in på listorna direkt?

Vi vill gärna ha möjligheten att göra en enklare kontroll av bolaget som  en säkerhetsaspekt för eventuella köpare.

Vad är skillnaden mellan listorna som heter Officiella och Inofficiella?

Bolagen som ligger på Officiella listan är anslutna till Euroclear Sweden (som tidigare gick under namnet Värdepapperscentralen och senare VPC). Detta innebär att om du köper aktier i dessa bolag kommer aktierna, när köpet är genomfört, att registreras på ditt VP-konto eller på din depå.

 

Bolagen som ligger på Inofficiella listan för egen aktiebok, antingen via en bunden bok, i ett betryggande lösblads-/kortsystem eller elektroniskt. Köper man aktier i dessa bolag ska man se till att få någon form av bekräftelse på att omregistreringen av aktierna är gjord (exempelvis med ett utdrag ur aktieboken) samt vara noga med att spara avräkningsnotan.

Hur kommer det sig att man inte kan lägga in andra instrument på listorna, exempelvis teckningsrätter, konvertibler med mera?

Det beror på att vi valt att koncentrera oss på enbart svenska aktier på våra listor för att inte innehållet ska bli helt oöverskådligt.

Vad är skillnaden mellan ett privat och ett publikt aktiebolag?

Det finns två kategorier av svenska aktiebolag, antingen privata eller publika. Ett privat aktiebolag har minst 50 000 kr i aktiekapital och publika aktiebolag minst 500 000 kr. Det ska, via tillägg i bolagsordningen, framgå att bolaget är publikt. Det räcker sålunda inte att aktiebolaget har mer är 500 000 kr i aktiekapital. Publika aktiebolag har dessutom rätt att erbjuda allmänheten (> 200 personer) att teckna aktier i bolaget och att börsnoteras. Per den 31 december 2017 är det totala antalet aktiebolag i Sverige 564 756 st (källa: Bolagsverket).