Onoterade.nu varken hävdar eller garanterar att någon information på denna sajt är korrekt eller komplett och den skall inte betraktas som sådan. Alla uppgifter på sajten lämnas endast i informationssyfte. Informationen på denna sajt skapar ingen juridiskt bindande skyldighet och/eller något avtal inklusive, utan begränsning, någon skyldighet att uppdatera denna information.

 

Varje mottagare skall anses ha gjort en egen undersökning och uppskattning av de aktuella bolagens finansiella status. Inget ansvar av något slag accepteras för någon direkt eller indirekt förlust, kostnad eller skadestånd som härrör från eller uppstår i samband med användningen av informationen på sajten inklusive de data som presenteras på den.

 

Onoterade.nu tar heller inget ansvar för annonsörerna eller innehållet i de annonser som ligger ute på sajten. Det är ni själva som genomför eventuella affärer via annonseringen som är helt kostnadsfri. Om det skulle framkomma att någon annonsör på något sätt missköter sig så kommer denna att stängas av med omedelbar verkan. Detta beslut tas i sådana fall av Onoterade.nu.

 

Genom att registrera sig ger varje enskild användare Onoterade.nu rätten att upprätta ett register över samtliga medlemmar, samt även att använda registret vid mailutskick eller annan aktierelaterad verksamhet. Det sistnämnda kan gälla gratisutdelning av aktier inför notering av ett bolags aktier.