Så går det till:

 

 

Registrering som medlem

 

Det första du måste göra för att kunna använda sajtens alla funktioner är att registrera dig som användare. Klicka på "Registrera dig" på startsidan. Sedan får du i tur och ordning ange namn, e-post, telefonnummer gatu- och postadress samt svara på säkerhetsfrågan. Samtliga av dessa uppgifter är obligatoriska och måste fyllas i för att ansökan ska gå iväg. Klicka sedan på "Skicka förfrågan". Klart! Nu går ett mail iväg till oss, vi gör några enklare kontroller, och därefter skickar vi ut ett lösenord till din angivna e-postadress. Vi strävar efter att svara så snart som möjligt, men vid extrem belastning kan det ta någon dag innan du får ditt lösenord. Här kan det vara värt att komma ihåg att ditt användarnamn alltid är din angivna e-postadress. Så där! När allt detta är klart är du godkänd som medlem på sajten.

 

Inloggning

 

När steg ett ovan är fix och färdigt så är det bara att logga in i boxen till höger om loggan längst upp på sidan. Du anger din e-postadress som användarnamn och det lösenord som du har fått e-postat till dig. I inloggat läge är du fortfarande kvar på startsidan, men inloggningsboxen ändrar utseende något och innehåller nu knapparna "Logga ut" samt "Till min sida". Klickar du på "Till min sida" så kommer du till en redigeringssida där du antingen kan lägga in annonser eller ändra dina användaruppgifter och lösenord. Var noga med att byta lösenord första gången du loggar in för bättre säkerhet!

 

Lägg in annons/uppdatera användaruppgifter

 

Du kommer automatiskt in på "Annons"-fliken när du klickar på "Till min sida". Om du vill lägga in en annons klickar du på "Lägg till ny annons". Då får du upp att du ska lägga in vilket bolag det gäller (leta i rullisten), vem som lägger in annonsen (välj medlem), vilken status annonsen har (förslagsvis "aktiv"), typ, antal och kurs. Känner du dig osäker på vilken kurs du ska sätta i din annons, så går det alldeles utmärkt att skriva "Bud" på kursraden (gäller både köp- och säljannons). Detta innebär att köpare/säljare får kontakta dig med förslag på köp-/säljkurs. Det står dig förstås fritt att anta eller förkasta dessa bud. När allt är färdigt så glöm inte att spara annonsen ("Spara" längst upp till höger). Så där! Nu finns annonsen på lämplig lista. Det kan vara värt att notera att listorna inte följer bokstavsordning utan senaste inlagda annons ligger längst upp.

 

Observera att kombination av kurs och bud ej är tillåten och att sådana annonser kommer att ändras alternativt plockas bort. Anledningen till detta är att vi vill hålla hela annonsraden så enhetlig och kortfattad som möjligt.

 

Om du däremot vill ändra dina användaruppgifter eller lösenord så klickar du på fliken "Konto". Ändra de uppgifter som behöver ändras. Observera att inte glömma att klicka på "Uppdatera Användare" längst upp till höger när du är färdig med dina ändringar!

 

Annonstid och återaktivering av annons

 

När du har lagt in en köp- eller säljannons så kommer denna att synas under 1 månad och sedan döljs den från respektive lista. Anledningen till detta är att vi vill försöka hålla listorna så aktuella och uppdaterade som möjligt. Annonsen ligger dock kvar på ditt användarkonto och för att återaktivera den så följer du följande steg:

 

Gå till inloggningsrutan och skriv in dina användaruppgifter och klicka på knappen ”Logga in”. I inloggat läge så fortsätter du med att klicka på knappen ”Till min sida”. Välj sedan fliken ”Annons” (längst upp till vänster) i redigeringsverktyget. I den lista som följer får du nu upp de annonser du har lagt in (såvida du inte raderat någon annons förstås). Välj den annons som du vill återaktivera och klicka på det orangea ordet ”Redigera” längst till höger i denna annons.

 

Ställ sedan markören på datumraden och då visar sig en kalender. Klicka på knappen ”Idag” (längst ner till vänster). Nu kommer systemet automatiskt att hämta aktuellt år och aktuell månad med dagens datum markerat. Klicka på dagens datum och då ska datumet på datumraden ändras till detta. Glöm inte att avsluta med klick på ”Uppdatera annons” längst upp till höger. Så där! Klart! Nu ska din annons vara synlig igen.

 

Förslag på nytt bolag

 

Om det skulle vara så att det bolag som du vill sälja eller köpa aktier i inte finns med på någon av listorna kan du klicka på knappen "Förslag på nytt bolag". Där kommer du att få ange namnet på bolaget, organisationsnummer, hemsideadress, ditt namn, din e-postadress samt om du vill skicka med något meddelande. Svara sedan på säkerhetsfrågan och klicka på "Skicka förfrågan". Klart! Vi kommer därefter att göra några enklare kontroller och om allt verkar som det ska så kommer bolaget upp på respektive lista inom 1-2 dagar (vid hög belastning kan det ta något längre).

 

Fliken "Listade bolag"

 

Bolagsnamnen under "Listade bolag" länkar till respektive bolags hemsida. De siffror som finns angivna i anslutning till namnet gäller antalet aktier i respektive bolag. När det finns olika aktieslag anges antalet var för sig samt även en summering av totalantalet. Antalet aktier samt årsredovisning tycker vi är mycket viktiga som snabbinformation när man bildar sig en första uppfattning om huruvida ett bolag är intressant eller ej. Den senaste årsredovisningen får du tillgång till så snart du registrerat dig som medlem.

 

Fliken "Listade bolag" har även två undersidor, "Kurshistorik" samt "Avräkningsnota". Under den förstnämnda undersidan hittar du de avslutade affärer som inrapporterats till oss. Observera att denna rapportering är frivillig så det finns ingen fullständig lista på avslut. Via den andra undersidan kommer du till vårt förslag på avräkningsnota som går att fylla i via din dator. Det går förstås alldeles utmärkt att använda en annan nota om man har tillgång till en sådan. Båda underflikarna kräver inloggning för att få tillgång till uppgifterna där.

 

Våra listor och informationen på dem

 

På själva listorna kan man också få fram en del information. Klicka på bolagsnamnet så kommer du i första hand till respektive bolags nyhetssida och om sådan saknas till hemsidans startsida. Efter bolagsnamnet finns en pdf-symbol som, om man klickar på den, visar bolagets senaste årsredovisning. Numret längst till höger är bolagets organisationsnummer.

 

Under bolagsnamnet kan man hitta de annonser som ligger ute för tillfället. I tur och ordning syns köp eller sälj, datum när annonsen lades ut, hur många aktier det gäller och till vilken kurs samt annonsens status (aktiv, köpt, såld, inaktiverad).

 

Längst till höger i varje annons finns texten "Kontakta köpare" eller "Kontakta säljare". Denna post är också klickbar och ger information om medlemmens namn, senaste inloggning, telefon samt adress. Vill man därefter kontakta köparen eller säljaren så är det bara att använda sig av dessa uppgifter, antingen via telefon eller e-post.

 

Regler för användande av sajten

 

Detta för oss osökt in på några, enkla regler för våra listor. Alla uppgifter måste förstås vara sanningsenliga, både vad gäller medlemsuppgifter och annonsering. Notera också att det inte är tillåtet att att ta bort uppgifter från sitt användarkonto, det vill säga samtliga kontaktuppgifter ska alltid vara ifyllda. Uppdagas tillfällen där så ej är fallet deaktiveras detta konto. Annonsör måste ha kontroll på vad det som annonseras ut (ej bolag i konkurs, kontrollera hembudsklausuler med mera).

 

Det är naturligtvis självklart att man svarar på förfrågningar gällande annonser. Om man vet med sig att man, till exempel, ska åka bort och inte kontrollera sin e-post på ett tag kan det vara vettigt att vänta med annonsen. Har en annons lagts ut förväntas annonsören svara eventuella intressenter omgående. Vid intresse ska affären genomföras till annonserad kurs. Det är inte tillåtet att begära mer betalt eller på annat sätt ändra sig om någon hör av sig och vill köpa/sälja. Undantaget är förstås om "Bud" är noterat i kursraden. Då blir det följaktligen en förhandlingsfråga om vilken kurs som ska gälla för affären.

 

Skulle det vara så att någon bryter mot ovanstående regler så har Onoterade.nu rätt att utesluta sådan medlem.