Inofficiella listan

 

 

Här kommer du att hitta bolag som för egen aktiebok. Enligt aktiebolagslagen ska aktieboken föras med automatiserad behandling men i bolag som inte är avstämningsbolag (bolag vars aktier är registrerade i ett avstämningsregister hos en central värdepappersförvaltare), får aktieboken även föras i bunden bok eller i ett betryggande lösblads- eller kortsystem.

 

Det finns ett flertal exempel på nätet vad gäller administratörer av värdepapperssystem som kan vara behjälpliga om man vill föra aktiebok elektroniskt utanför Euroclear.

 

När du gör affärer via denna lista ska du se till att få ett utdrag ur aktieboken, eller någon annan form av bekräftelse från bolaget, som bevis på att transaktionen ägt rum. Det är dessutom extra viktigt att spara avräkningsnotor vid denna typ av affärer.

 

Observera att det i nuläget bara är bolag med annonser som är synliga på själva listan.