Några vanliga frågor om sajten Onoterade.nu:

 

 

Varför finns det inget telefonnummer till Onoterade.nu?

 

Eftersom vi inte arbetar heltid med sajten har vi helt enkelt ingen möjlighet att svara i telefon. Därför har vi valt att använda oss av e-post i stället. Vi strävar efter att svara inom 24 timmar.

 

Vilken webbläsare fungerar sidan bäst med?

 

Vi rekommenderar inte Internet Explorer som webbläsare, eftersom ett flertal funktioner på vår sida kan fungera sämre med denna, eller inte alls. Alternativa webbläsare som finns för nedladdning på nätet är: Google Chrome, Opera eller Mozilla Firefox.

 

När man har skickat in en förfrågan att registrera sig som medlem, varför får man då inte lösenordet omgående med vändande e-post?

 

Det är av den anledningen att vi vill göra några enkla kontroller innan lösenordet skickas ut. Meningen är att du ska ha ditt lösenord inom 24 timmar, men vid hög belastning kan det ta något längre tid. Vi hoppas på överseende med detta.

 

Vem kan handla via de listor som finns på Onoterade.nu?

 

Det kan vem som helst göra. Om man registrerar ett företag, dödsbo eller liknande som användare så måste också namnet på kontaktpersonen finnas med. Det är tillåtet att agera ombud för annan person, men om kontot registreras på aktieinnehavaren i fråga så måste även ombudets namn framgå.

 

Varför kommer inte nya bolag in på listorna direkt?

 

Vi vill gärna ha möjligheten att göra en enklare kontroll av bolaget i fråga ur en säkerhetsaspekt för eventuella köpare.

 

Vad är skillnaden mellan listorna som heter Officiella och Inofficiella?

 

Bolagen som ligger på Officiella listan är anslutna till Euroclear Sweden (som tidigare gick under namnet Värdepapperscentralen och senare VPC). Detta innebär att om du köper aktier i dessa bolag kommer aktierna, när köpet är genomfört, att registreras på ditt VP-konto eller på din depå.

 

Bolagen som ligger på Inofficiella listan för egen aktiebok, antingen via en bunden bok, i ett betryggande lösblads-/kortsystem eller elektroniskt. Köper man aktier i dessa bolag ska man se till att få någon form av bekräftelse på att omregistreringen av aktierna är gjord (exempelvis med ett utdrag ur aktieboken) samt vara noga med att spara avräkningsnotan.

 

Hur kommer det sig att man inte kan lägga in andra instrument på listorna, exempelvis teckningsrätter, konvertibler med mera?

 

Det beror på att vi valt att koncentrera oss på enbart svenska aktier på våra listor för att inte innehållet ska bli helt oöverskådligt. 

 

Varför finns det nyheter från Aktietorget på sidan? Det gäller ju bolag som redan är noterade.

 

Anledningen till detta är att när många onoterade bolag går in på börsen är det just via Aktietorget man noteras. Därför tycker vi att det kan vara relevant att följa nyheterna därifrån eftersom det förvarnas om kommande noteringar emellanåt.

 

Vad är skillnaden mellan ett privat och ett publikt aktiebolag?

 

Det finns två kategorier av svenska aktiebolag, antingen privata eller publika. Ett privat aktiebolag har minst 50 000 kr i aktiekapital och publika aktiebolag minst 500 000 kr. Det ska, via tillägg i bolagsordningen, framgå att bolaget är publikt. Det räcker sålunda inte att aktiebolaget har mer är 500 000 kr i aktiekapital. Publika aktiebolag har dessutom rätt att erbjuda allmänheten (> 200 personer) att teckna aktier i bolaget och att börsnoteras. Per den 31 december 2016 är det totala antalet aktiebolag i Sverige 535 629 st (källa: Bolagsverket).